Truqui'ns: 932 010 521

Política de Privacitat

En compliment del que es disposa en la Llei 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Asedesa, S. A. Corredoria d'Assegurances (titular i responsable dels fitxers), amb domicili a Barcelona, carrer Travesera de Gracia nº 15,li informa sobre la política de protecció de dades personals, perquè vostè pugui lliurement decidir si facilita a Asedesa, S.A. Corredoria d'Assegurances les dades personals que es puguin sol·licitar. Asedesa, S. A. Corredoria d'Assegurances modificarà aquesta política d'acord amb l'evolució judicial i jurisprudencial referida a la política de protecció de dades personals, mitjançant la comunicació de les modificacions en aquest Portal amb raonable antelació.

Totes les dades sol·licitades, seran incorporats als fitxers automatitzats de Asedesa, S. A. Corredoria d'Assegurances, i seran objecte de tractament automatitzat. La recollida i tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat la prestació, manteniment, administració, ampliació, millora i estudi dels serveis en els quals vostè decideixi donar-se d'alta, contractar o sol·licitar informació. Així mateix també té com a finalitat l'enviament, per mitjans tradicionals i electrònics, d'informació operativa i comercial sobre productes i serveis, oferts per Asedesa, S. A. Corredoria d'Assegurances. La finalitat de la recollida i tractament automatitzat de les dades personals inclou igualment l'enviament de formularis d'enquestes, que l'usuari no queda obligat a contestar. Excepte en els camps en què s'indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són necessàries per a la prestació dels serveis.

Tot dada incorporada podrà ser comunicat a les entitats col·laboradores i a tercers, per al compliment o formalització, si escau, de la relació comercial establerta. En qualsevol cas, Asedesa, S.A. Corredoria d'Assegurances garanteix la confidencialitat i el tractament segur de les dades personals en els moviments internacionals de dades que puguin produir-se amb motiu d'aquestes cessions, de conformitat amb la instrucció 1/2000 de l'Agència de Protecció de Dades.

Asedesa, S.A. Corredoria d'Assegurances li informa que compleix amb les mesures de seguretat de protecció de dades personals legalment requerides i que ha adoptat totes les mesures raonablement exigibles conforme als coneixements tècnics actuals per evitar la pèrdua, malament ús, alteració, intrusió il·legítima i substracció de les dades personals facilitades a Asedesa, S.A. Corredoria d'Assegurances. En qualsevol cas vostè ha de saber que INTERNET no és un mitjà inexpugnable.

Asedesa, S.A. Corredoria d'Assegurances li informa igualment que vostè podrà en qualsevol moment denegar el consentiment anteriorment facilitat i exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades recollides en el Fitxer, dirigint-se para això a Asedesa, S.A. Corredoria d'Assegurances a través de correu electrònic a asedesa@asedesa.es o enviant una carta a la següent adreça: Travesera de Gracia, 15  2º - 08021 Barcelona.

Les dades que vostè ens proporciona, tret que vostè ens manifesti la seva disposició favorable a través de correu electrònic o enviant una carta a l'adreça de Barcelona referida amb anterioritat, no seran objecte de segmentació o categorització amb finalitats comercials.
 

 
Qui Som
Compromís Asedesa
Serveis
Companyies Asseguradores
Assegurances Empresa
Assegurança de Crèdit
Caució
Pèrdues d'Explotació
Danys Materials
Transport de Mercaderies
Flota de Vehicles
Ordinadors i Instal·lacions Electròniques
Avaria de Maquinària
Tot Risc Construcció i Montatge
Garantia Decennal de Danys a l'Edificació
Responsabilitat Civil General
Responsabilitat Civil Professional
Responsabilitat Civil Consellers i Directius
Exteriorització de Compromisos per Pensions
Assegurances Personals
Salut
Plans de Pensions
Vida
Accidents
Llar
Comerç i Oficines
Comunitat de Propietaris
Automòbil i Motocicleta
Embarcacions d'Esbarjo
Assegurances Col·lectives
Col·lectius de Vida i Accidents
Col·lectius d'Assistència Sanitària
Assegurances Art
Links
© Asedesa, S.A. - Correduría de Seguros   •  Política de Privacitat  •  Avís Legal  •  Política de Qualitat