Truqui'ns: 932 010 521

Assegurances Personals

L'entorn personal i familiar és el més sensible al risc. Més de 30 anys gestionant riscos ens han ensenyat a conèixer quines necessitats de cobertura són les idònies per a cada client i com dissenyar solucions asseguradores adaptades al perfil de cada persona i la seva família. Actualitzem permanentment els nostres productes per garantir que la resposta sigui sempre l'adequada. Perquè no hi ha res més valuós que la teva pròpia família.

  • Salut
  • Plans de pensions
  • Vida
  • Accidents
  • Llar
  • Comunitat de propietaris
  • Automòbil i motocicleta
  • Embarcacions d'esbarjo
  • Comerç i despatxos
  • Etc...
 
Qui Som
Compromís Asedesa
Serveis
Companyies Asseguradores
Assegurances Empresa
Assegurança de Crèdit
Caució
Pèrdues d'Explotació
Danys Materials
Transport de Mercaderies
Flota de Vehicles
Ordinadors i Instal·lacions Electròniques
Avaria de Maquinària
Tot Risc Construcció i Montatge
Garantia Decennal de Danys a l'Edificació
Responsabilitat Civil General
Responsabilitat Civil Professional
Responsabilitat Civil Consellers i Directius
Exteriorització de Compromisos per Pensions
Assegurances Personals
Salut
Plans de Pensions
Vida
Accidents
Llar
Comerç i Oficines
Comunitat de Propietaris
Automòbil i Motocicleta
Embarcacions d'Esbarjo
Assegurances Col·lectives
Col·lectius de Vida i Accidents
Col·lectius d'Assistència Sanitària
Assegurances Art
Links
© Asedesa, S.A. - Correduría de Seguros   •  Política de Privacitat  •  Avís Legal  •  Política de Qualitat