Truqui'ns: 932 010 521

Flota de Vehicles

Gestioni la flota de vehicles de la seva empresa de forma centralitzada i amb un esquema de garanties totalment personalitzat perquè respongui a les seves necessitats específiques:

 • nombre de vehicles que componen la flota,
 • tipus de vehicles que la integren (turismes, furgonetes, camions, autobusos, motocicletes, remolcs etc.),
 • tipus de mercaderia transportada
 • Us que li doni als vehicles (directius, comercials / representants, transport per carretera, transport de viatgers, moviments dins de la pròpia empresa, lloguer, etc.).
 • zona de circulació
 • tipus de conductors (edat, sexe, experiencia)

 

Garanties cobertes

 • Responsabilitat civil de subscripció obligatòria i voluntària
 • Accidents personals d'ocupants i conductor
 • Assistència en viatge
 • Trencament de vidres
 • Defensa penal, Fiança i Reclamació de Danys
 • Danys al vehicle
 • Incendi
 • Robatori del vehicle i els seus accessoris
 • Vehicle de substitució
 • Subsidi per privació temporal del permís de conduir
 • Préstec per reparació
 • Assistència en viatge

La nostra experiència en la gestió d'assegurances per a flotes de vehicles et garanteix un servei eficient i de qualitat amb les millors condicions de cobertura que ofereixi el mercat assegurador en cada moment:

 • flotes de turismes
 • flotes de camions
 • flotes de furgonetes
 • flotes de derivats de turismes
 • flotes rent a car
 
Qui Som
Compromís Asedesa
Serveis
Companyies Asseguradores
Assegurances Empresa
Assegurança de Crèdit
Caució
Pèrdues d'Explotació
Danys Materials
Transport de Mercaderies
Flota de Vehicles
Ordinadors i Instal·lacions Electròniques
Avaria de Maquinària
Tot Risc Construcció i Montatge
Garantia Decennal de Danys a l'Edificació
Responsabilitat Civil General
Responsabilitat Civil Professional
Responsabilitat Civil Consellers i Directius
Exteriorització de Compromisos per Pensions
Assegurances Personals
Salut
Plans de Pensions
Vida
Accidents
Llar
Comerç i Oficines
Comunitat de Propietaris
Automòbil i Motocicleta
Embarcacions d'Esbarjo
Assegurances Col·lectives
Col·lectius de Vida i Accidents
Col·lectius d'Assistència Sanitària
Assegurances Art
Links
© Asedesa, S.A. - Correduría de Seguros   •  Política de Privacitat  •  Avís Legal  •  Política de Qualitat