Truqui'ns: 932 010 521

Exteriorització de Compromisos per Pensions

L'exteriorització de tots els compromisos derivats d'obligacions legals o contractuals amb els seus empleats i beneficiaris recollides en un conveni col·lectiu i vinculats a jubilació, invalidesa o mort és una obligació per la seva empresa.

Les prestacions de jubilació s'han d'instrumentalitzar a través d'un Pla de Pensions d'Ocupació, mentre que aquelles garanties vinculades a la defunció o invalidesa del treballador han de reunir-se en una assegurança Col.lectiu de Vida o accidents.

Utilitzi els nostres serveis tant per calcular l'import dels compromisos per pensions assumits amb els seus empleats, com per analitzar i definir quina entitat asseguradora disposa és la idònia per a gestionar el seu Pla de Pensions d'Ocupació.

 
Qui Som
Compromís Asedesa
Serveis
Companyies Asseguradores
Assegurances Empresa
Assegurança de Crèdit
Caució
Pèrdues d'Explotació
Danys Materials
Transport de Mercaderies
Flota de Vehicles
Ordinadors i Instal·lacions Electròniques
Avaria de Maquinària
Tot Risc Construcció i Montatge
Garantia Decennal de Danys a l'Edificació
Responsabilitat Civil General
Responsabilitat Civil Professional
Responsabilitat Civil Consellers i Directius
Exteriorització de Compromisos per Pensions
Assegurances Personals
Salut
Plans de Pensions
Vida
Accidents
Llar
Comerç i Oficines
Comunitat de Propietaris
Automòbil i Motocicleta
Embarcacions d'Esbarjo
Assegurances Col·lectives
Col·lectius de Vida i Accidents
Col·lectius d'Assistència Sanitària
Assegurances Art
Links
© Asedesa, S.A. - Correduría de Seguros   •  Política de Privacitat  •  Avís Legal  •  Política de Qualitat