Truqui'ns: 932 010 521

Responsabilitat Civil General

Protegeixi el seu patrimoni empresarial davant les reclamacions per danys causats a tercers (persones físiques o jurídiques) i que siguin conseqüència directa del desenvolupament de les activitats de la seva empresa o negoci. Feu-ho contractant una assegurança de responsabilitat civil general o incloent aquesta garantia en la pòlissa multirisc de danys de la seva empresa.

L'ajudarem a aconseguir la solució de cobertura per a la seva empresa que millor s'adeqüi a les seves característiques (activitat, empleats, volum de facturació, mesures de seguretat, etc.).

Consulti'ns i l'informarem.

 
Qui Som
Compromís Asedesa
Serveis
Companyies Asseguradores
Assegurances Empresa
Assegurança de Crèdit
Caució
Pèrdues d'Explotació
Danys Materials
Transport de Mercaderies
Flota de Vehicles
Ordinadors i Instal·lacions Electròniques
Avaria de Maquinària
Tot Risc Construcció i Montatge
Garantia Decennal de Danys a l'Edificació
Responsabilitat Civil General
Responsabilitat Civil Professional
Responsabilitat Civil Consellers i Directius
Exteriorització de Compromisos per Pensions
Assegurances Personals
Salut
Plans de Pensions
Vida
Accidents
Llar
Comerç i Oficines
Comunitat de Propietaris
Automòbil i Motocicleta
Embarcacions d'Esbarjo
Assegurances Col·lectives
Col·lectius de Vida i Accidents
Col·lectius d'Assistència Sanitària
Assegurances Art
Links
© Asedesa, S.A. - Correduría de Seguros   •  Política de Privacitat  •  Avís Legal  •  Política de Qualitat