Truqui'ns: 932 010 521

L'ajudem a gestionar els seus riscos

 
Qui Som
Compromís Asedesa
Perfils Professionals
Serveis
Companyies Asseguradores
Assegurances Empresa
Pèrdues d'Explotació
Assegurança de Crèdit
Caució
Danys Materials
Transport de Mercaderies
Flota de Vehicles
Ordinadors i Instal·lacions Electròniques
Avaria de Maquinària
Tot Risc Construcció i Montatge
Garantia Decennal de Danys a l'Edificació
Responsabilitat Civil General
Responsabilitat Civil Professional
Exteriorització de Compromisos per Pensions
Responsabilitat Civil Consellers i Directius
Assegurances Personals
Salut
Plans de Pensions
Vida
Accidents
Llar
Comerç i Oficines
Comunitat de Propietaris
Automòbil i Motocicleta
Embarcacions d'Esbarjo
Assegurances Col·lectives
Col·lectius de Vida i Accidents
Col·lectius d'Assistència Sanitària
Assegurances Art
Links
© Asedesa, S.A. - Correduría de Seguros   •  Política de Privacitat  •  Avís Legal  •  Política de Qualitat