Truqui'ns: 932 010 521

Pèrdues d'Explotació

És important que protegeixi el seu patrimoni de riscos com incendi, explosió, inundació, etc. però també has de considerar les pèrdues financeres que poden originar aquests esdeveniments sobre l'activitat de la teva empresa.

L'assegurança de lucre cessant o pèrdua de beneficis indemnitzarà:

  • per les despeses generals fixes o permanents com a conseqüència de la reducció de la seva xifra de facturació.
  • la seva pèrdua de benefici net.
  • les despeses extraordinàries necessàries per reprendre la seva activitat al més aviat possible.

Aprofiti la nostra experiència professional per ajustar les condicions de la pòlissa a la realitat de la seva empresa per garantir que la pòlissa d'assegurança sigui efectiva en cas de sinistre:

  • període d'indemnització idoni.
  • riscos coberts (manca de subministrament de proveïdors, avaries de maquinària, etc.).
  • capital assegurat correctament calculat (despeses fixes més benefici net o volum de negoci menys despeses variables;% de salaris inclòs; relació de despeses incloses (Grup 6 del Pla General Comptable).
  • franquícies al seu càrrec.
  • cobertures addicionals: locals de proveïdors; locals de clients; impossibilitat d'accés; honoraris d'auditors, etc.
 
Qui Som
Compromís Asedesa
Serveis
Companyies Asseguradores
Assegurances Empresa
Assegurança de Crèdit
Caució
Pèrdues d'Explotació
Danys Materials
Transport de Mercaderies
Flota de Vehicles
Ordinadors i Instal·lacions Electròniques
Avaria de Maquinària
Tot Risc Construcció i Montatge
Garantia Decennal de Danys a l'Edificació
Responsabilitat Civil General
Responsabilitat Civil Professional
Responsabilitat Civil Consellers i Directius
Exteriorització de Compromisos per Pensions
Assegurances Personals
Salut
Plans de Pensions
Vida
Accidents
Llar
Comerç i Oficines
Comunitat de Propietaris
Automòbil i Motocicleta
Embarcacions d'Esbarjo
Assegurances Col·lectives
Col·lectius de Vida i Accidents
Col·lectius d'Assistència Sanitària
Assegurances Art
Links
© Asedesa, S.A. - Correduría de Seguros   •  Política de Privacitat  •  Avís Legal  •  Política de Qualitat