Truqui'ns: 932 010 521

Comunitat de Propietaris

Protegeixi els béns materials que integren la comunitat de propietaris en què es troba el teu habitatge (habitatges distribuïts en propietat horitzontal o habitatges unifamiliars aparellades o adossades) dels danys materials directes soferts a conseqüència de:

 • Incendi, explosió i caiguda del llamp
 • Danys per impacte (objectes, vehicles i ones sòniques)
 • Pèrdua de lloguers
 • Danys per Fum
 • Danys per Aigua per fuites procedents d'instal·lacions comunitàries.
 • Extensió de garanties (inundació, vandalisme, etc.)
 • Trencament de Vidres
 • Danys elèctrics
 • Restauració estètica
 • Despeses (factura de bombers, desenrunament, desenfangament i extracció de llots, guardamobles, trasllats, etc.)
 • Robatori o danys per intent de robatori de parts fixes de l'edifici o les seves instal.lacions d'aigua, llum, etc., així com dels béns propietat de la comunitat situats a vestíbuls i escales i els elements de decoració ubicats a l'interior de l'immoble.
 • Responsabilitat civil i defensa jurídica (derivada de la propietat de l'immoble i dels garatges, pàrquings, piscines, zones enjardinades i altres serveis d'ús comú pertanyents a la comunitat.).
 • Accidents personals del personal de servei de la comunitat (porters, personal de neteja, vigilants, etc.).
 
Qui Som
Compromís Asedesa
Serveis
Companyies Asseguradores
Assegurances Empresa
Assegurança de Crèdit
Caució
Pèrdues d'Explotació
Danys Materials
Transport de Mercaderies
Flota de Vehicles
Ordinadors i Instal·lacions Electròniques
Avaria de Maquinària
Tot Risc Construcció i Montatge
Garantia Decennal de Danys a l'Edificació
Responsabilitat Civil General
Responsabilitat Civil Professional
Responsabilitat Civil Consellers i Directius
Exteriorització de Compromisos per Pensions
Assegurances Personals
Salut
Plans de Pensions
Vida
Accidents
Llar
Comerç i Oficines
Comunitat de Propietaris
Automòbil i Motocicleta
Embarcacions d'Esbarjo
Assegurances Col·lectives
Col·lectius de Vida i Accidents
Col·lectius d'Assistència Sanitària
Assegurances Art
Links
© Asedesa, S.A. - Correduría de Seguros   •  Política de Privacitat  •  Avís Legal  •  Política de Qualitat