Truqui'ns: 932 010 521

Compromís Asedesa

Asedesa és una empresa jove i, alhora, molt experta en la mediació d'assegurances; constituïm la societat el 1986 i està composta per un equip de professionals que compten amb més de 30 anys d'experiència en el sector assegurador.

La nostra trajectòria professional al mercat assegurador espanyol ens avala i distingeix com una organització experta i eficaç, capacitada per desenvolupar esquemes integrals de gestió de riscos.

Basem la nostra activitat en l'atenció personalitzada, la professionalitat i la màxima qualitat de servei. La confiança que actualment dipositen en nosaltres més de 2.500 clients són el nostre millor aval i la nostra independència respecte a grups financers i multinacionals ens permet retre comptes només davant dels nostres clients.

 
Qui Som
Compromís Asedesa
Serveis
Companyies Asseguradores
Assegurances Empresa
Assegurança de Crèdit
Caució
Pèrdues d'Explotació
Danys Materials
Transport de Mercaderies
Flota de Vehicles
Ordinadors i Instal·lacions Electròniques
Avaria de Maquinària
Tot Risc Construcció i Montatge
Garantia Decennal de Danys a l'Edificació
Responsabilitat Civil General
Responsabilitat Civil Professional
Responsabilitat Civil Consellers i Directius
Exteriorització de Compromisos per Pensions
Assegurances Personals
Salut
Plans de Pensions
Vida
Accidents
Llar
Comerç i Oficines
Comunitat de Propietaris
Automòbil i Motocicleta
Embarcacions d'Esbarjo
Assegurances Col·lectives
Col·lectius de Vida i Accidents
Col·lectius d'Assistència Sanitària
Assegurances Art
Links
© Asedesa, S.A. - Correduría de Seguros   •  Política de Privacitat  •  Avís Legal  •  Política de Qualitat