Truqui'ns: 932 010 521

Garantia Decennal de Danys a l'Edificació

Utilitzi l'assegurança de garantia decennal de danys a l'edificació per complir la seva obligació com a promotor o constructor d'edificis d'habitatges de nova construcció o rehabilitats, d'afrontar els danys materials causats a l'edifici per vicis o defectes que tinguin el seu origen o afectin a la fonamentació , suports, bigues, murs de càrrega i altres elements estructurals i que comprometin la resistència mecànica i estabilitat de l'edifici.

És una assegurança complexe i la nostra experiència li facilitarà la realització de tots els tràmits inherents a la seva contractació:

  • designació de Control Tècnic independent
  • recopilació de la documentació (estudis geotècnics i altres informes)
  • negociació de les condicions de prima
  • etc.
 
Qui Som
Compromís Asedesa
Serveis
Companyies Asseguradores
Assegurances Empresa
Assegurança de Crèdit
Caució
Pèrdues d'Explotació
Danys Materials
Transport de Mercaderies
Flota de Vehicles
Ordinadors i Instal·lacions Electròniques
Avaria de Maquinària
Tot Risc Construcció i Montatge
Garantia Decennal de Danys a l'Edificació
Responsabilitat Civil General
Responsabilitat Civil Professional
Responsabilitat Civil Consellers i Directius
Exteriorització de Compromisos per Pensions
Assegurances Personals
Salut
Plans de Pensions
Vida
Accidents
Llar
Comerç i Oficines
Comunitat de Propietaris
Automòbil i Motocicleta
Embarcacions d'Esbarjo
Assegurances Col·lectives
Col·lectius de Vida i Accidents
Col·lectius d'Assistència Sanitària
Assegurances Art
Links
© Asedesa, S.A. - Correduría de Seguros   •  Política de Privacitat  •  Avís Legal  •  Política de Qualitat