Truqui'ns: 932 010 521

Accidents

No permeteixi que un accident corporal que causi la seva mort o invalidesa afecti econòmicament a vosté i a la teva família. No pot evitar l'impacte emocional en el seu entorn familiar però sí els efectes econòmics derivats de l'accident: pèrdua de la font d'ingressos familiar, despeses extres per adaptar l'entorn familiar a les seves noves circumstàncies físiques en cas d'invalidesa, etc.

Assegurai la tranquilitat de saber que la seva mort o invalidesa en cas d'accident durant les 24 hores, els 365 dies de l'any i en qualsevol lloc del món no generaran més càrregues financeres als seus, contractant una assegurança d'accidents anual renovable. Ajudi als seus quan voste no pugui fer-ho.

Les nostres propostes sempre presentaran empreses asseguradores de primer nivell i solvència, e inclouran la nostra experiència i assessoria en el moment que tingui lloc el sinistre:

  • mort
  • capital addicional en cas d'orfandat total en el mateix accident
  • invalidesa permanent
  • invalidesa temporal
  • assistència sanitària
  • despeses de sepeli, testamentaria.
  • repatriació de l'assegurat en cas de defunció

Indiqui'ns les seves circumstàncies personals i l'assessorarem sobre quina opció de cobertura s'adequa més a les seves necessitats.

 
Qui Som
Compromís Asedesa
Serveis
Companyies Asseguradores
Assegurances Empresa
Assegurança de Crèdit
Caució
Pèrdues d'Explotació
Danys Materials
Transport de Mercaderies
Flota de Vehicles
Ordinadors i Instal·lacions Electròniques
Avaria de Maquinària
Tot Risc Construcció i Montatge
Garantia Decennal de Danys a l'Edificació
Responsabilitat Civil General
Responsabilitat Civil Professional
Responsabilitat Civil Consellers i Directius
Exteriorització de Compromisos per Pensions
Assegurances Personals
Salut
Plans de Pensions
Vida
Accidents
Llar
Comerç i Oficines
Comunitat de Propietaris
Automòbil i Motocicleta
Embarcacions d'Esbarjo
Assegurances Col·lectives
Col·lectius de Vida i Accidents
Col·lectius d'Assistència Sanitària
Assegurances Art
Links
© Asedesa, S.A. - Correduría de Seguros   •  Política de Privacitat  •  Avís Legal  •  Política de Qualitat