Truqui'ns: 932 010 521

Assegurança de Crèdit

L'assegurança de Crèdit és la fórmula asseguradora més adequada per protegir el compte de clients de la seva empresa.

El nostre Departament de Crèdit i Assegurances de Caució reuneix el coneixement tècnic i l'experiència professional necessària perquè la seva empresa es beneficiï del valor afegit del nostre equip professional.

No cedeixi la gestió de les seves assegurances comercials a les Entitats Asseguradores i millori la seva capacitat de control de l'àrea comercial tant per a identificar i gestionar els riscos actuals, com per aquells que puguin derivar-se de futures accions comercials. Permeti que li ajudem a localitzar en el mercat l'esquema de cobertura mes adient a les característiques de la cartera comercial.

Què aportem?

1) Si ja tenen contractada una pòlissa :

 • Analitzem les cobertures contractades, en funció de les necessitats reals i de les característiques del negoci.
 • Realitzem un estudi comparatiu del mercat assegurador, adaptat a les seves necessitats concretes.
 • Revisem i controlem els límits de classificació concedits.
 • Realitzem el control i el seguiment amb les Entitats Asseguradores dels sinistres generats.
 • Emetem un Informe de conclusions i recomanacions.

2) Si no disposa d'una pòlissa contractada:

 • Realitzem un estudi dels procediments de gestió de riscos.
 • Adaptem  l'assegurança a les necessitats concretes de la teva empresa per:
  • línies de negoci
  • tipologia de clients
  • nivells de risc
  • límits d'auto-classificació
  • gestió de riscos interna
  • segones capes
 • Oferim la cobertura del risc en el mercat nacional i internacional, incloent el risc polític derivable de la relació comercial amb tercers països.

El valor afegit d'Asedesa

Un cop formalitzat el contracte:

 • Revisió periòdica de l'evolució dels riscos concedits per l'asseguradora respecte a les necessitats reals, mantenint reunions periòdiques amb els subscriptors de les Companyies.
 • Canalització i seguiment de tota la informació que requereixi l'assegurança.
 • Revisió, estudi i seguiment dels sinistres generats.
 • Revisió anual del mercat assegurador realitzant un informe comparatiu amb les condicions actualment contractades.

Mercat assegurador

 • Cobertura del risc de mercat nacional i exportació:
  • Cia. Española de Seguros de Crédito y Caución, S.A. (Grupo Atradius)
  • Cia. Española de Seguros de Crédito a la Exportación, S.A.
  • Coface Ibérica, S.A.
  • Solunion (Fusió Euler Hermes-Mapfre)
  • Chartis
  • TCRe
 
Qui Som
Compromís Asedesa
Serveis
Companyies Asseguradores
Assegurances Empresa
Assegurança de Crèdit
Caució
Pèrdues d'Explotació
Danys Materials
Transport de Mercaderies
Flota de Vehicles
Ordinadors i Instal·lacions Electròniques
Avaria de Maquinària
Tot Risc Construcció i Montatge
Garantia Decennal de Danys a l'Edificació
Responsabilitat Civil General
Responsabilitat Civil Professional
Responsabilitat Civil Consellers i Directius
Exteriorització de Compromisos per Pensions
Assegurances Personals
Salut
Plans de Pensions
Vida
Accidents
Llar
Comerç i Oficines
Comunitat de Propietaris
Automòbil i Motocicleta
Embarcacions d'Esbarjo
Assegurances Col·lectives
Col·lectius de Vida i Accidents
Col·lectius d'Assistència Sanitària
Assegurances Art
Links
© Asedesa, S.A. - Correduría de Seguros   •  Política de Privacitat  •  Avís Legal  •  Política de Qualitat