Truqui'ns: 932 010 521

Responsabilitat Civil Professional

Protegeixi el seu patrimoni dels efectes econòmics que tinguin les reclamacions per perjudicis econòmics soferts pels seus clients en l'exercici de la seva activitat professional.

Si es un professional liberal aquesta assegurança és imprescindible per a Vosté perquè existeix:

  • major exigència de clients -públics i privats en la subscripció d'una assegurança de RC professional com a pressupost per a la contractació dels seus serveis,
  • increment del nombre de reclamacions,
  • augment de les quanties reclamades,

La nostra experiència li facilitarà l'accés a entitats asseguradores especialitzades en el seu sector d'activitat i amb capacitat per oferir solucions d'assegurança que li ajudin a protegir el seu patrimoni front a aquest tipus de reclamacions.

 
Qui Som
Compromís Asedesa
Serveis
Companyies Asseguradores
Assegurances Empresa
Assegurança de Crèdit
Caució
Pèrdues d'Explotació
Danys Materials
Transport de Mercaderies
Flota de Vehicles
Ordinadors i Instal·lacions Electròniques
Avaria de Maquinària
Tot Risc Construcció i Montatge
Garantia Decennal de Danys a l'Edificació
Responsabilitat Civil General
Responsabilitat Civil Professional
Responsabilitat Civil Consellers i Directius
Exteriorització de Compromisos per Pensions
Assegurances Personals
Salut
Plans de Pensions
Vida
Accidents
Llar
Comerç i Oficines
Comunitat de Propietaris
Automòbil i Motocicleta
Embarcacions d'Esbarjo
Assegurances Col·lectives
Col·lectius de Vida i Accidents
Col·lectius d'Assistència Sanitària
Assegurances Art
Links
© Asedesa, S.A. - Correduría de Seguros   •  Política de Privacitat  •  Avís Legal  •  Política de Qualitat