Truqui'ns: 932 010 521

Avaria de Maquinària

Asseguri la seva maquinària, equip o instal·lació industrial contra els danys materials a conseqüència del seu funcionament intern i d'esdeveniments externs no exclosos expressament en el contracte mitjançant una pòlissa independent o com a garantia addicional de l'assegurança multirisc de danys materials.

Podrà assegurar tot tipus de màquines, aparells, instal.lacions i equips mecànics excepte les eines, corretges i, en general, els elements els quals l'ús generi el seu desgast i necessitat de canvi diari contra:

  • Errors humans
  • Fenòmens elèctrics (incloent la caiguda del llamp)
  • Vicis ocults (disseny, fabricació o muntatge)
  • Funcionament anormal
  • Intrusió d'objectes estranys
  • Etc...
 
Qui Som
Compromís Asedesa
Serveis
Companyies Asseguradores
Assegurances Empresa
Assegurança de Crèdit
Caució
Pèrdues d'Explotació
Danys Materials
Transport de Mercaderies
Flota de Vehicles
Ordinadors i Instal·lacions Electròniques
Avaria de Maquinària
Tot Risc Construcció i Montatge
Garantia Decennal de Danys a l'Edificació
Responsabilitat Civil General
Responsabilitat Civil Professional
Responsabilitat Civil Consellers i Directius
Exteriorització de Compromisos per Pensions
Assegurances Personals
Salut
Plans de Pensions
Vida
Accidents
Llar
Comerç i Oficines
Comunitat de Propietaris
Automòbil i Motocicleta
Embarcacions d'Esbarjo
Assegurances Col·lectives
Col·lectius de Vida i Accidents
Col·lectius d'Assistència Sanitària
Assegurances Art
Links
© Asedesa, S.A. - Correduría de Seguros   •  Política de Privacitat  •  Avís Legal  •  Política de Qualitat